V primeru suše ali posegov v vode izvajamo tudi interventne izlove.

Za mladice potočne postrvi je gojitveni potok prijaznejše okolje za odraščanje kot pa velika reka za vsemi nevarnostmi. Zato vsako leto izljavljamo gojitvene potoke v skladu z LPR.