Ne pozabljamo na izobraževanje članstva, predvsem mladih ribičev, ki jih vključujemo v vse naše dejavnosti. Redno organiziramo različna srečanja ljubiteljev ribolova. V leti 2016 bomo drugič zaporedoma gostili tabor mladih ribičev na Kolpi.