Smukanje samice v naravnem okolju je le korak pri vzreji rib v ribogojnici. To opravilo zahteva veliko strokovnega znanja in izkušenj, prispeva pa k številčnejšemu preživetju mladic in zagotavlja kakovosten material za reprodukcijo.

Ribiči smo dolžni v vodo vložiti vsaj toliko, kolikor iz nje vzamemo. Na stalež rib pa vplivajo tudi drugi dejavniki, zato moramo temu prilagoditi tudi vrste in količino vloženih rib.