Ribolovni revir
Reka Rinža od vodomera v Slovenski vasi (približno 1km nad jezom v vasi Breg) do zapornic v Kočevju.

Dovoljen način lova
Lov roparic dovoljen z umetnimi vabami in samo z obale. Lov ciprinidov dovoljen z obale z dvema palicama. Prepovedana je uporaba kostnih črvov. Večdnevni (dan, noč, dan,…) ribolov krapa je prepovedan brez uporabe: blazine za odpenjanje rib, (unhooker), podmetalke s strnico vsaj 90 cm in vreče za shranjevanje smeti. Prepovedana je uporaba prosto plavajoče boje (dovoljena uporaba »markerja«). Prepovedana je uporaba mreže za shranjevanje rib. Prepovedana je uporaba suhe koruze za krmljenje (priporočena je kuhana). Prepovedano je sekanje vodnega rastlinja.

Rezervat
Na reki Rinži je rezervat od vodomera v Slovenski vasi (približno 1km nad jezom v vasi Breg) do izvira. Ribolov v rezervatu je prepovedan.

Dovoljen dnevni uplen
1 krap ali 1 ščuka ali 1 smuč ali 1 bolen ali 2 linja ali 3 kleni ali 1 som ali 1 amur ali 30 kosov drobiža (ostriž, rdečeoka, rdečeperka)

Dovoljena vrsta ribe Najmanjša mera/maksimalna teža Lovna doba
Krap do 5 kg 01.01 – 31.12
Ščuka 60 cm 01.05 – 31.01
Smuč 60 cm 01.06 – 31.01
Bolen 50 cm 01.07 – 30.04
Linj 30 cm 01.07 – 30.04
Klen 30 cm 01.07 – 30.04
Som 70 cm 01.07 – 30.04
Amur do 10 kg 01.01 – 31.12

Dovolilnica ni prenosljiva. Vljudno vas prosimo, da po nepotrebnem ne teptate trave ali posevkov in da svoj avto pustite na primernem mestu. Hvala