Zaključujejo so se dela na reki Rinži v samem mestnem jedru. Potrebno je bilo izvesti interventne odlove in ribe preseliti v predele Rinže, kjer niso potekala sanacijska dela za kar smo poskrbeli člani ribiške družine Kočevje. Priloženih je nekaj fotografij po končani sanaciji rečne struge. V ponedeljek se bodo spustile zapornice in Rinža se bo ponovno napolnila do roba.

SR008

SR001

SR002

SR003

SR004

SR005SR006

SR007

SR009