Ribolovni revir
Rudniško jezero

Ribolovni način in oprema:
Ribolov je dovoljen le z ribiško palico, kjer je naveza z eno vabo.
Ribolov se lahko izvaja hkrati z največ dvema (2) ribiškima palicama ter tako, da se  ne ovira sosednjega ribiča.
Pri ribolovu krapovcev je prepovedana uporaba pletenice kot osnovne ribiške vrvice, prepovedana je uporaba shockleaderja in snag-leaderja.
Osnovna ribiška vrvica pri lovu krapovcev mora biti debeline minimalno 0,30 mm.
Dolžina predvrvice, merjeno od vrtljivke do trnka sme biti največ 50 cm.
V času ribolova lahko ribič postavi največ dva (2) markerja (kot npr. H-boja, palična boja, ipd.) in na dolžino meta naveze  z ribiško palico. Po zaključku ribolova ju mora odstraniti iz vode.
Ribič se lahko v času ribolova in pred neugodnimi vremenskimi vplivi (dež ali sončna pripeka) zaščiti z šotorom, ribiškim dežnikom ali bivyem  kamuflažne (temno zelene) barve.
Uporaba odprtega ognja je strogo prepovedana !
Ribolov krapa je prepovedan na območju od začetka pomolov do male plaže (izjema sta »zemljanka« in »klopce«). Na tem območju  ni dovoljeno bivakiranje in uporaba kakršne koli druge zaščite pred vremenskimi vplivi.
Ribolovna mesta pod barom Ribič so vstopno in izstopno mesto za jadrnice. Ribič, ki tam lovi, mora to upoštevati.
Prepovedano je sekanje vodnega in obvodnega rastlinja, ter kakršno koli drugo »urejanje« ribolovnih mest.

Ribolovne tehnike:
Dovoljene tehnike ribolova krapovcev na rudniškem jezeru so: beličarjenja in talni ribolov (vključujoč lov krapa s obtežilnikom, skladno z omejitvami v točki 4. Ribolovni načini in oprema). tehnika krapolova imenovana  ”Zig-Rig” je prepovedana.

Pri ribolovu krapovcev se sme uporabljati čoln ali drugo plovilo za: transport ribiške opreme na ribolovno mesto, za soniranje, za postavitev markerjev na dolžino meta, za krmljenje in za eventualno reševanje v vodne ovire zapetih rib.

Dovoljene vabe in vabe za privabljanje rib:
Ribolov je dovoljen z umetnimi vabami ter vabami rastlinskega in živalskega izvora. Za privabljanje rib in vabo pri ribolovu je prepovedana uporaba: živih živali (razen deževnikov), živali ali surovin iz živali, ki so ogrožene in zavarovane v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave ter snovi, ki vsebujejo strupene ali omamne sestavine.

Ravnanje z ujetimi ribami ter obvezen dodaten pribor:
Ribolov krapa z obtežilnikom  je prepovedan brez uporabe:
•    Banjice za krapa (carp cradle)
•    razkužila za ribe (antiseptik)
•    podmetalke s stranico vsaj 90cm in
•    vreče za shranjevanje smeti

Ujete ribe je dovoljeno prijemati le z mokro roko.
Ujete ribe se mora v najkrajšem možnem času (max. 5 minut) žive in nepoškodovane spustiti nazaj na prostost v vodo ali usmrtiti na način, da se rib ne muči.
Uporaba mrež za shranjevanje živih rib ni dovoljena.
Pri izvajanju ribolova mora imeti ribič pri sebi pribor za odpenjanje rib (pean ali klešče).

Plovni režim: Dovoljena je uporaba vesel ali elektromotorja. Dovoljena uporaba belly boat-a. Dovoljen je ribolov na vlek, vendar ne v bližini ribolovnega mesta, kjer se nahaja drugi ribič ali kopalec, prav tako je prepoved ribolova na mestu hranjenja, ki je markirano (marker).

Dovoljen dnevni uplen
1 krap ali 1 bolen ali 2 linja ali 3 kleni ali 1 amur ali 1kg drobiža (ostriž, rdečeoka, rdečeperka)

Dovoljena vrsta ribe Najmanjša mera/maksimalna teža Lovna doba
Krap do 5 kg 01.01 – 31.12
Linj 30 cm 01.07 – 30.04
Klen 30 cm 01.07 – 30.04
Amur do 10 kg 01.01 – 31.12

Dovolilnica ni prenosljiva. Vljudno vas prosimo, da po nepotrebnem ne teptate trave ali posevkov in da svoj avto pustite na primernem mestu. Hvala