Izvira pri Čabru na Hrvaškem in je najmočnejši pritok Kolpe v njenem zgornjem toku. Po njej poteka meja med dvema državama in dvema ribiškima družinama.

Struga je kamnita s številnimi pragovi in tolmuni. Obraščeni bregovi nudijo številna skrivališča postrvem in lipanom, ki jo v glavnem naseljujejo.

S Čabranko gospodarijo poleg kočevskih še hrvaški ribiči in sicer ŠRU Čabranka. Naše pobude o spremembi ribolovnega režima in sicer ukinitev vijačenja ter kot edini način dovoliti le muharjenje, je pri  njih naletel na gluha ušesa. Trmasto so vztrajali, da ostane kot dovoljeni način ribolova vijačenje z blestivko in lov z vodno kroglico. Niso pristali niti na povečanje najmanjše dovoljene mere pri potočni postrvi in dokaj zgledni stiki z njimi so zamrli.

Poleg tega so posegi v Čabru na hrvaški strani, kot je gradnja ribogojnega objekta in manjše hidroelektrarne dobršnemu delu Čabranke zmanjšali vodostaj dobesedno na minimum. Pri povodnjih je marsikatera šarenka zašla v Čabranko in posledično tudi v Kolpo. Vse to je pripeljalo do odločitve, da v Čabranko iz bližnjih gojitvenih potokov vlagamo letno res samo minimalno količino potočne postrvi.Voda je zaradi odplak s hrvaške strani postala tudi dokaj onesnažena. Vsekakor jo za turistični ribolov raje ne priporočamo, saj bližina reke Kolpe v Osilnici nudi pravim športnim ribičem gotovo veliko več…