Veljavni cenik za turistični ribolov 2020:

Rinža
Dnevna ribolovna dovolilnica 20 €
 Reško jezero
 Dnevna ribolovna dovolilnica 25 €
 Kočevsko jezero
 Dnevna ribolovna dovolilnica 25 €
 Tridnevna ribolovna dovolilnica 60 €
 Kolpa
 Dnevna ribolovna dovolilnica 20 €
 Kolpa – Sulec
 Dnevna ribolovna dovolilnica 30 €

Članarina za leto 2020

Mladi člani                                    35 €
Člani 65 €

Članske pristojbine za leto 2020

Mladi člani

Rinža (od mostu v Gaju do zapornic) 30 €
Kolpa 25 €

Člani

Rinža – Kočevsko jezero 60 €
Kolpa 50 €
Kolpa – Sulec dnevna dovolilnica 15 €